Tancerze w kontacie

Klasy mistrzowskie

To kilka dni pracy w zamkniętej grupie osób, pod okiem doświadczonego pedagoga, które zwykle kończą się pokazem pracy w procesie.

Jacek Owczarek

Improwizacja

Improwizacja sceniczna to dla mnie tworzenie przedstawienia w czasie rzeczywistym. Umiejętność obserwowania i korzystania z narzędzi pozwala podejmować decyzje podczas improwizacji, stopniować i różnicować swoje działania, komponować ruch w czasie i przestrzeni, budować tematy, dialogować z muzyką, przestrzenią, pojawiającymi się wrażeniami, emocjami i przeżyciami oraz działaniami partnerów.

Warsztat odpowiada na takie pytania jak:

– czym jest dramaturgia tańca

– jak z jednego ruchu tworzyć większą kompozycję ruchową

-jak układać sekwencje, by tworzyły spójną całość ?

Praktyczne narzędzie do budowania postaci ruchem – omówienie jakości ruchowych.

Praktyczne ćwiczenia nad dramaturgicznym rozwojem jakości ruchowych (użycie gradacji/ przeciwieństwa i wariacji)

Wybór indywidualnych jakości ruchowych.

Budowa przebiegu dramaturgicznego na podstawie gradacji i wariacji.

ZAR Compact

ZAR Compact to okazja do zgłębienia tajników pracy twórczej Teatru ZAR. To integracja treningu fizycznego i praktyk wokalnych – praca z partnerem, z wyobraźnią, z pieśniami,
z uważnością ciała, z percepcją – odwołująca się do ekspresji ciała aktora, umiejętności słuchania, z którą nierozerwalnie wiąże się głęboka fizyczna oraz wokalna koncentracja. W pracy skupimy się na zgłębieniu różnorodnych kierunków praktyki, opracowanych i rozwijanych przez aktorów Teatru ZAR. Poszczególne ścieżki, przenikając się wzajemnie, łączą ze sobą elementy treningu wokalnego, fizycznego, wyobraźni oraz koncentracji. Warsztaty skierowane są do aktorów, tancerzy, muzyków, performerów, instruktorów teatralnych i animatorów.

 

Skip to content