O festiwalu

CYRKULACJE to festiwal tańca, ruchu i eksploracji ciała jako narzędzia, przez które doświadczamy rzeczywistość..

Odbywający się od 2010 roku we Wrocławiu festiwal z kameralnego przedsięwzięcia urósł do rangi ważnego wydarzenia o zasięgu krajowym, który swoim niepowtarzalnym charakterem i otwartą formułą przyciąga zarówno amatorów, jak i profesjonalistów w dziedzinie tańca i jemu pokrewnych.

Cyrkulacje to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich festiwali tańca.

CYRKULACJE to 5 dni intensywnych warsztatów i ruchowo-tanecznych eksploracji pod okiem wybitnych pedagogów.

W ramach festiwalu odbywają się ścieżki twórcze, czyli warsztaty w zamkniętej grupie, które są zorientowane na pracę w procesie. Do prowadzenia ścieżek zapraszani są czołowi polscy nauczyciele oraz goście z zagranicy.

Lekcje otwarte to zajęcia o otwartej formule. Trwają krócej niż ścieżki, nie wymagają deklaracji uczestnictwa w określonych zajęciach przez cały festiwal a przeznaczone są dla osób o różnym poziomie zaawansowania.

Poza głównym nurtem ścieżek, na festiwalu odbywają się także wieczorne laboratoria i poranne zajęcia zwane rozruchami, a od kilku lat także zajęcia z jogi, które są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, nie tylko uczestników festiwalu. W ramach tzw. labów i rozruchów dajemy szanse młodym, początkującym artystom i nauczycielom na zaprezentowanie się szerszej publiczności oraz stwarzamy uczestnikom jeszcze więcej przestrzeni na twórcze poszukiwania.

Każdego festiwalowego wieczoru odbywają się wydarzenia towarzyszące w formie spektakli, koncertów i performanców. Sztandarowym wydarzeniem festiwalu są wieczorne jamy taneczne, na których uczestnicy dają wyraz swojej żywiołowości, pasji i umiejętnością. Jamom często towarzyszy muzyka na żywo, do której tworzenia zapraszamy lokalnych wrocławskich muzyków.
Od 2020 roku startujemy z nowym projektem KLASA MISTRZOWSKA – to zajęcia skierowane dla osób na poziomie średnio- zaawansowanym i zaawansowanym, które chcą praktykować w głębszym procesie w danej dziedzinie. Praca ta może, lecz nie musi zakończyć się pokazem finałowym.

Festiwal organizowany jest od 2010 r. przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych MOMENTUM.

Akademia CYRKULACJI

Tutaj znajdziesz program tegorocznej edycji festiwalu, a tu archiwum poprzednich edycji.

Zapraszamy do wejścia w działanie, do poszerzania horyzontów, pogłębiania doświadczenia, wiedzy, do wspólnego poszukiwania.

Skip to content