Stowarzyszenie Inicjatyw TwórczychMOMENTUM

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych MOMENTUM jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w 2000 r. pod numerem KRS: 0000367176. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nie odpłatną na cele statutowe. SIT MOMENTUM liczy 15 członków, którzy pracują na rzecz działalności statutowej stowarzyszenia nieodpłatnie oraz licznych wolontariuszy, których liczba zmienia się w zależności od realizowanych zadań oraz projektów długo i krótkoterminowych. Stowarzyszenie swoją działalność prowadzi we współpracy z administracją rządową, samorządową oraz innymi organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi, które pragną wspierać lub współpracować w zakresie wyznaczonych przez Stowarzyszenie celów statutowych.

Stowarzyszenie MOMENTUM zrzesza pedagogów, teoretyków oraz praktyków tańca, dla których ruch jest pasją i najważniejszym środkiem artystycznego wyrazu. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest inicjowanie wydarzeń popularyzujących ruch oraz promowania aktywnego, kreatywnego i zdrowego stylu życia. Ponadto stawiamy sobie na celu edukację dorosłych, w tym głównie osoby profesjonalnie zajmujące się sztuką (dowolną dziedziną), aby w przyszłości mogły kształcić dzieci i młodzież w sposób kreatywny i nowatorski oraz przekazywać wiedzę, umiejętności i dobre praktyki kolejnym pokoleniom.

Stowarzyszenie zrzesza osoby posiadające doświadczenie i kwalifikacje w dziedzinie tańca, ruchu i edukacji taneczno – ruchowej. Członkowie stowarzyszenia to osoby pracujące w dziedzinach: choreografii, kontakt improwizacji, sztuk walki, różnych form masażu i pracy z ciałem. Mamy w naszych szeregach kulturoznawców, pedagogów, socjologów i menadżerów kultury, a także artystów teatralnych, wokalistów i muzyków, artystów cyrkowych i street – artowych oraz wiele innych wyjątkowych i ciekawych osób, które mają bardzo dużo do zaoferowania, a jednocześnie nieustanną potrzebę ciągłego kształcenia się i poszukiwania.

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych MOMENTUM jest organizacją pozarządową Rozwijając działania w dziedzinie edukacji artystycznej współpracujemy z wieloma instytucjami – Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Grotowskiego, Urząd Miasta Wrocławia, ECITE i in. Zawsze zapraszamy do naszych działań czołowych polskich i zagranicznych nauczycieli i artystów, nastawionych głównie na wyzwalanie twórczych inspiracji i odkrywanie własnych potencjałów u swoich dorosłych uczniów. Trenerzy, artyści i nauczyciele biorący udział w naszych projektach, to osoby twórcze, pełne zaangażowania i poszukujące nowych rozwiązań.

Na swoim koncie mamy kilka projektów o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Od 9 lat organizujemy cieszący się w kraju dużą renomom festiwal, który każdego roku przyciąga coraz większe grono zagranicznych odbiorców (wszystkie nasze materiały tłumaczone są na język angielski, a na każdej lekcji podczas festiwalu znajduje się tłumacz na i z języka angielskiego). Jesteśmy zaangażowani w ECITE – Europejską wymianę nauczycieli Kontakt Improwizacji oraz wraz z szkołą z Izraela prowadzimy szkolenia z zakresu pracy z ciałem – Ilan Lev method. Mamy także na swoim koncie 3-letnią szkołę kontakt improwizacji NEW DANCE ACADEMY z Milanem Kozankiem oraz cykliczny WARSZTAT SZKOLENIOWY KREATYWNY TANIEC W PSYCHOEDUKACYJNEJ PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ z Beatą Zehetbauer, którego odbiorcami są głównie nauczyciele i edukatorzy. Tworzymy także PLATFORMĘ PLANET KIDS! skierowaną do najmłodszych odbiorców, polegająca na popularyzowania tańca i rozwoju przez ruch oraz poszerzanie dostępu do różnych dziedzin sztuki. Ponadto organizujemy AKADEMIĘ CYRKULACJI, czyli odbywające się cyklicznie warsztaty z nastawione na ustawiczne szkolenie kadry i spotkania wybitnymi osobistościami z poszczególnych dziedzin (GaGa, BMC, Contact Improwizacja i in.). We współpracy z Czechami powstał spektakl „Narodziny” oraz odbyły się międzynarodowe warsztaty taneczne.

Członkowie

Aga Rybak

Aga Rybak

Uczy, porusza się, performuje. Od ponad 20 lat zajmuje się szeroko pojętą pracą z człowiekiem poprzez uznanie ciała jako medium komunikacji ze światem .Praktykuje i łączy bogate sposoby pracy : oddech, masaż, taniec i ruch. Są to dla niej metody, które w naturalny sposób uwalniają potencjał sił witalnych i swobodną ekspresję. Przyczyniają się do nawiązania kontaktu z samym sobą i otoczeniem, dając głębokie doświadczenie życia i zdrowia. Jest absolwentką programów instruktorskich z zakresu terapii ciałem, tańca i ruchu. Stale praktykuje i doskonali swój warsztat w kraju i za granicą. Współpracuje z Instytutem Grotowskiego w ramach programu badawczego BodyConstitution. Partneruje w autorskim programie Jakuba Gontarskiego -„Struna ciała” i „Bojowy partnering” Członkini ECITE (Europejska Wymiana Nauczycieli Contact Improvisation). Inicjatorka wrocławskiego środowiska kontakt improwizacji. Prowadzi regularne zajęcia i warsztaty. Stypendystka Alternatywnej Akademii Tańca w Poznaniu. Absolwentka Academy of New Dance and Improvisation oraz programów instruktorskich z zakresu terapii, tańca i ruchu. Współtworzyła m.in. spektakle „Animan – I Am That”, „Dom Wariatów” oraz „Idiotę” .Wsółtwórczyni Festiwalu Cyrkulacje, Kobietnika i projektu Planet Kids.

Jest terapeutą oraz nauczycielem Lomi Lomi Nui – hawajskiej metody pracy z ciałem w systemie Aloha International – oraz Life Impressions Bodywork (Ayurweda & Life Impressions Institute). W swojej wieloletniej pracy zgłębiała również masaż tajski, metody mięśniowo powięziowe, terapię czaszkowo – krzyżową, podstawy osteopatii, BMC. Z ostatnich odkryć Metodę ILAN LEV (ilanlev.org), której również jest współzałożycielką filii szkoły w Polsce.

[ www.agarybak.com ] 

Jakub Gontarski

Jakub Gontarski

Jakub Gontarski jest absolwentem Wrocławskiej Szkoły Kaskaderów Filmowych 13. Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalizacją samoobrona (AZS-AWF Wrocław). Certyfikowany trener personalny oraz trener ruchu pod kierunkiem Steve’a Maxwella (USA). Twórca warsztatów „Struna ciała” i „Bojowy partnering”, skupionych na takich zagadnieniach jak: ekspresja, obecność, dramaturgia, kreatywność w sztukach walki na ścieżce wojownika-performera. Współtworzył m.in. spektakle „Animan – I Am That”, „Dom wariatów”. Improwizuje ruchowo na scenie z muzyką na żywo. Kilkanaście lat praktykował sztuki walki: japońskie judo i brazylijską capoeirę (w Brazylii i wielu krajach Europy). Kształcił się u wybitnych nauczycieli z Polski i zagranicy w zakresie tańca współczesnego, kontaktu improwizacji i partnerowania. Inspiruje się motoryką i mechaniką ciała oraz procesami jego integracji i adaptacji. Współpracuje z Instytutem Grotowskiego w ramach programu badawczego BodyConstitution oraz programu edukacyjnego Actor’s Atelier. Członek Teatru Zar.Podróżuje do Brazylii, aby dokumentować wyprawy i brać czynny udział w rytuałach candomblé.Jest współorganizatorem Wrocławskiego Festiwalu CYRKULACJE i projektu „Planet Kids”. Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „Momentum”. Współpracował z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, organizując międzynarodowe warsztaty, choreografie i spektakle z młodzieżą. Prowadzi we Wrocławiu warsztaty z dziećmi i młodzieżą ze środowisk wykluczonych, m.in. w ramach projektu „Myśl w Ruchu” Instytutu Muzyki i Tańca.
Dorota Kamecka

Dorota Kamecka

Z wykształcenia jestem kulturoznawcą, od zawsze interesował mnie taniec i jego oddziaływanie na różne sfery człowieka, co prowadziło do ciągłych poszukiwań w tej materii. Od wielu lat praktykuję różne dziedziny tańca i pracy z ciałem. Ukończyłam szereg certyfikowanych kursów z zakresu terapii tańcem: kurs instruktorski u D. Kapperta, B. Mareckiej-Zehetbauer, ruch autentyczny. Ciągle podnoszę swoje umiejętności taneczne uczestnicząc w warsztatach w Polsce i za granicą z: contact improvisation, tańca współczesnego, improwizacji, metody BMC, continuum movement, aikido. Wśród moich najważniejszych nauczycieli wymieniłabym: Milana Kozanka, Zunę Kozankovą, Yaniva Mintzera, Iwonę Olszowską. Taniec i praca z ciałem są dla mnie źródłem nieustannej fascynacji i radości. Na co dzień pracuję z różnorodnymi grupami. Współtworzę wrocławskie środowisko CI, jestem adeptką i organizatorką „Academy of New Dance i Improvisation”. Organizuję i prowadzę liczne warsztaty z dziedziny świadomości ciała, contact improvisation, improwizacji.Moje zajęcia skierowane są do wszystkich, którzy LUBIĄ TAŃCZYĆ I WYRAŻAĆ SIĘ W RUCHU. To jest najważniejsze kryterium i POWÓD, żeby przyjść i wspólnie zatańczyć.

[ taniec-ruch.pl ]

Baśka Gwóźdź

Baśka Gwóźdź

Tancerka, choreografka. Absolwentka Studium Wokalno-Baletowego przy Teatrze Muzycznym w Gliwicach oraz kulturoznawstwa w specjalności Zarządzanie w kulturze (Dolnośląska Szkoła Wyższa). Studiowała również w PWST w Krakowie na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. Stypendystka Alternatywnej Akademii Tańca oraz rezydentka SOLO Projekt w 2013 roku w Art Stations Foundation w Poznaniu. Była stażystką Teatru ZAR w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu, a także słuchaczka Uniwersytetu Otwartego przy Instytucie im. Jerzego Grotowskiego w latach 2010-2012. W przeszłości związana zawodowo ze Sceną Tańca w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu. Współpracowała z Art Color Ballet w Krakowie oraz Zabytkową Kopalnią Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu w ramach projektu „Teatr na poziomie”. Od kilku lat współpracuje z reżyserami teatralnymi zajmując się reżyseria ruchu, a w sezonie 2013/2014 stworzyła dwa autorskie spektakle solowe. Ponadto jest współorganizatorka Festiwalu CYRKULACJE we Wrocławiu (2010-2015) oraz byłą asystentka producenta Deltebre Dansa Festival w Hiszpanii w 2012.

[ allyourbody.com.pl ]

Plan działania na lata 2018-2020

Realizowanie i rozwijanie projektów Stowarzyszenia:

Kontynuacja i rozwój Festiwalu CYRKULACJE poprzez:

 • popularyzację najważniejszych światowych poszukiwań w zakresie ruchu i działań oscylujących wokół sztuki współczesnej;
 • rozwijanie oferty edukacyjno-społecznej festiwalu;
 • zwiększenie zasięgu odbiorców o środowisko międzynarodowe;
 • promocję dokonań polskiej sztuki tanecznej na forum międzynarodowym;

AKADEMIA CYRKULACJI

 • organizowane w ciągu roku 1, 2 i 3 dniowe warsztaty mające na celu stwarzanie okazji do tańca i spotkania oraz budowanie społeczności tanecznej we Wrocławiu.
 • zapraszamy nauczycieli technik, które cieszą się obecnie największym zainteresowaniem oraz przedstawicieli technik zupełnie na naszym tanecznym rynku nowatorskich.

  Planowane nowe projekty i kierunki rozwoju Stowarzyszenia:

  • Rozwijanie działalności społecznej i edukacyjnej w dziedzinie ruchu i tańca
  • Umacnianie współpracy z instytucjami, z którymi działamy do tej pory, m.in.: Instytut im. J. Grotowskiego, IMPART, Centrum Inicjatyw Artystycznych.
  • Współpraca z Instytutem Muzyki i Tańca (konferencje, szkolenia).
  • Rozwijanie kontaktów międzynarodowych, wymiany artystycznej, wspólnych projektów,
  • wyjazdy członków Stowarzyszenia na międzynarodowe festiwale i szkolenia w celu nawiązania kontaktów z instytucjami zagranicznymi
  • Wspieranie artystów w tworzeniu i organizacji przedsięwzięć kulturalnych.
  • Przygotowanie spektakli tanecznych członków SIT „Momentum”
  Skip to content