Plan działania Stowarzyszenia Momentum na lata 2013-2016:

I. Realizowanie i rozwijanie projektów Stowarzyszenia:

1. Kontynuacja i rozwój Festiwalu CYRKULACJE „Żywe Kultury Ruchu”,

poprzez:

  • prezentowanie większej liczby znaczących dla współczesnej sztuki spektakli tanecznych z Polski i z zagranicy;
  • popularyzację najważniejszych światowych poszukiwań w zakresie ruchu i działań oscylujących wokół sztuki współczesnej;
  • rozwijanie oferty edukacyjno-społecznej festiwalu;
  • zwiększenie zasięgu odbiorców o środowisko międzynarodowe;
  • promocję dokonań polskiej sztuki tanecznej na forum międzynarodowym;
  • promocję Wrocławia jako ESK 2016.

2. Academy of New Dance and Improvisation

Projekt jest cyklem spotkań warsztatowych, performatywnych, integracyjnych, edukacyjnych skierowanych do pasjonatów technik tańca współczesnego contact improvisation i New Dance oraz technik pracy ze świadomością ciała.

Jest kontynuacją rozpoczętego w 2011 roku pilotażowego programu, który obejmował warsztatową pracę w procesie dla stałej, 15-osobowej grupy. Twórcą programu Akademii jest Milan Kozanek, wybitny twórca, tancerz i pedagog ze Słowacji.

Program II roku Akademii został rozszerzony o pracę ze świadomością ciała metodą Body Mind Centering prowadzoną przez Iwonę Olszowską i o kurs wiedzy anatomicznej z Zuną Kozankovą. Celem kursu jest wykształcenie podstaw technicznych u uczestników na podstawie autorskiej metody pracy Milana Kozanka.

III rok Akademii poświęcony jest przygotowaniu uczestników do prowadzenia własnych zajęć z wykorzystaniem metodologii pracy poznanej podczas Akademii.

3. Taniec dla każdego

Rozwój różnych form zajęć tanecznych dla osób o różnym wieku i sprawności – regularnych zajęć, warsztatów, wyjazdów prowadzonych przez członków Stowarzyszenia. Uruchomienie projektu “Tańcem poruszeni, tańcem połączeni”.

II. Planowane nowe projekty i kierunki rozwoju Stowarzyszenia

1. Projekt Laboratorium Ruchu ma za cel wzbogacenie o nowe jakości podejścia do przestrzeni miasta i możliwości zaistnienia w niej różnych form tańca. W ramach programu odbędą się m.in.: akcje performatywne, improwizacje taneczne w przestrzeni miejskiej i spektakle, które na nowo interpretują przeszłość i teraźniejszość Wrocławia. Laboratorium zakłada zbudowanie otwartej platformy dla artystów wywodzących się z różnych kręgów kulturowych, posługujących się odmiennymi językami artystycznymi.

2. Przyjęcie Stowarzyszenia do sieci festiwali Ciudades Que Danzan (CQD) „Sieci Tańczących Miast”

Jesteśmy w trakcie negocjacji ze Stowarzyszeniem Marato z Barcelony, które jest koordynatorem sieci festiwali CQD (www.cqd.info). Międzynarodowa sieć składa się z 38 festiwali tanecznych odbywających się na całym świecie oraz innych, związanych z ruchem wydarzeń kulturalnych odbywających się w przestrzeni miejskiej. Głównym celem CQD jest współpraca i wymiana pomiędzy jego członkami, wzajemna promocja oraz tworzenie wspólnego porozumienia artystycznego.

Planujemy zorganizowanie festiwalu w otwartej przestrzeni miejskiej Wrocławia.

3. Rozwijanie działalności społecznej i edukacyjnej w dziedzinie ruchu i tańca

4. Umacnianie współpracy z instytucjami, z którymi działamy do tej pory, m.in.: Instytut im. J. Grotowskiego, IMPART, Centrum Inicjatyw Artystycznych.

5. Współpraca z Instytutem Muzyki i Tańca (konferencje, szkolenia).

6. Rozwijanie kontaktów międzynarodowych, wymiany artystycznej, wspólnych projektów, wyjazdy członków Stowarzyszenia na międzynarodowe festiwale i szkolenia w celu nawiązania kontaktów z instytucjami zagranicznymi

7. Wspieranie artystów w tworzeniu i organizacji przedsięwzięć kulturalnych.

8. Przygotowanie spektakli tanecznych członków SIT „Momentum”

Opis ostatnich najważniejszych dokonań:

1.  III Wrocławski Festiwal Ruchu CYRKULACJE odbył się 21-25 marca 2012 r. W warsztatach uczestniczyło około 120 osób, w pozostałych wydarzeniach otwartych około 400 osób. Po raz pierwszy program festiwalu obejmował warsztat szkoleniowy “Kreatywny taniec w psychoedukacyjnej pracy z dziećmi i młodzieżą” inicjujący cykl edukacyjny, którego kontynuacja nastąpi w kolejnej edycji. W ramachwydarzenia odbyło się 14 warsztatów (w tym 6 otwartych lekcji; 4 ścieżki projektowe i kurs dla pedagogów; 4 indywidualne konsultacje), 12 otwartych wydarzeń kulturalnych (koncerty, spektakle, wystawy, prformance w przestrzeni miejskiej, jam improwizacje itp.). Sukcesem festiwalu okazała się Otwarta Scena Tańca, w ramach której mini spektakle zaprezentowali performerzy, improwizatorzy, grupy taneczne.  Otwarta Scena Tańca stworzyła możliwość zaprezentowania swojej pracy szerszej publiczności, co było ważne szczególnie dla debiutantów. W sumie odbyło się 10 debiutów, premier, prawykonań (m.in.: Zero Point prezentacja laboratorium teatralnego Studio Matejka; improwizacja solowa Zuny Vesan Kozankovej; Pokaz Indyjskiego tańca Kućipudi w wykonaniu Chitrangee Uppamah).

W realizację zadania zaangażowanych było 30 artystów, 5 pedagogów (Zuna Vesa Kozankova, Iwona Olszowska, Przemysław Błaszczak, Beata Marecka-Zehetbauer, Inga Schorowska). Efekty festiwalu utrwalone zostały w postaci 3 filmów, a także 4 serii artystycznej fotografii. W artykułach prasowych, audycjach na temat festiwalu było 10 materiałów (Glamour, Radio LUZ, Gazeta Wrocławska). Przy realizacji festiwalu współpracowało 23 partnerów/patronów medialnych ( w tym m.in. Instytut im. J. Grotowskiego, Radio Luz, PIK Wrocław, taniecpolska.pl)

Festiwal został w całości sfinansowany z wpłat uczestników, wkładu własnego organizatora, wsparcia finansowego sponsorów oraz dzięki współpracy z wieloma partnerami.

2. IV Wrocławski Festiwal Ruchu CYRKULACJE odbył się 10-14 kwietnia 2013 r.  W  warsztatach festiwalowych uczestniczyło 150 osób, w pozostałych wydarzeniach otwartych około 500 osób. Program festiwalu obejmował kontynuację cyklu szkoleniowego Kreatywny taniec w psychoedukacyjnej pracy z dziećmi i młodzieżą. Rozwinięciem tego programu było zainicjowanie projektu Planet Kids i włączenie dzieci jako czynnych uczestników festiwalu. W ramach festiwalu odbyło się 11 warsztatów w tym: 5 ścieżek projektowych kurs dla pedagogów, zajęcia dla dzieci, 4 otwarte lekcje, 12 otwartych wydarzeń kulturalnych (m.in. spektakle, koncerty, wystawy, jamy improwizacji). Kontynuowano działania związane z Otwartą Sceną Tańca, zaprezentowały się 3 zespoły i jedna solistka.

Artyści  zaangażowani w realizację zadania – Yaniv Mintzer, Iwona Olszowska, Przemysław Błaszczak, Beata Marecka-Zehetbauer, Dawid Lorenc, Nini Julia Bang, Jacek Owczarek.

Podczas festiwalu odbyła się premiera spektaklu solowego Yaniva Mintzera „About” , prezentacja spektaklu Studia Matejka-solo Alexandry Kazazou „Charmolypi” oraz perforamnce improwizacji nauczycieli festiwalu.

Efekty festiwalu zostały utrwalone w postaci 5 filmów oraz 3 serii artystycznej fotografii artystów z Międzynarodowego Forum Fotografii Kwadrat. W mediach 10-krotnie pojawiły się informacje o festiwalu (audycje w radio LUZ, TVP Wrocław, PIK Wrocław, taniecpolska.pl).

Festiwal został sfinansowany z wpłat uczestników, wsparcia sponsorów, m.in. Ambasady Izraela w Polsce., ze wsparciem w postaci dofinansowania z Urzędu Miasta Wrocławia oraz dzięki współpracy z wieloma partnerami. Głównym partnerem festiwalu był Instytut im. J. Grotowskiego, który użyczył swojej siedziby na przeprowadzenie festiwalowych wydarzeń.

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Momentum” zrzesza pedagogów, teoretyków oraz praktyków tańca, dla których ruch jest pasją i najważniejszym środkiem artystycznego wyrazu. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest inicjowanie wydarzeń popularyzujących ruch, jako najbardziej naturalny sposób komunikowania się oraz promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Formy aktywności SIT Momentum:

Współorganizacja I i II edycji Festiwalu CYRKULACJE 2010, 2011 we Wrocławiu
Organizacja III edycji Festiwalu CYRKULACJE Żywe Kultury Ruchu 2012, który stał się ważną imprezą taneczną w kraju i festiwalem identyfikowanym z Wrocławiem.

Współorganizacja Międzynarodowej Wymiany Nauczycieli Tańca Kontakt Improwizacji – ECITE 2013.

Produkcja spektakli tanecznych:
– „Narodziny” performance przygotowany na Festiwal w Czechach 2011
– Performance improwizacji tanecznej podczas dwóch edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Intuicyjnej.

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Momentum

ul.Małachowskiego 4/2, 50-084 Wrocław

Bank Millenium 27 1160 2202 0000 0001 7120 7743

AGNIESZKA RYBAK

Porusza się, performuje, uczy.
Aktualnie związana z Instytutem Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu w projekcie badania ciała Body Constitution poświęconemu technikom świadomości ciała, sztukom walk oraz rozwijaniu metody jak i metodologii ruchu. Doświadczenie zdobywała biorąc udział w projektach teatralnych, praktykując sztuki walki Capoeirę i Aikido a także eksperymentując z różnymi formami ruchu, z których największym odkryciem jest Contact Improvisation. Stypendystka Alternatywnej Akademii Tańca w Poznaniu. Adeptka i współorganizatorka Academy of New Dance and Improvisation, oraz programów instruktorskich z zakresu terapii, tańca i ruchu. Stale praktykuje i doskonali swój warsztat w zakresie ruchu i pracy z ciałem w kraju i za granicą. Jest praktykiem i nauczycielem Kino Mana- hawajskiej pracy z ciałem, której głównym elementem jest masaż Lomi Lomi (www.lomilominui.com.pl). Członek ECITE (Europeian Contact Improvisation Teacher Exchange). Prowadzi, współtworzy i organizuje liczne warsztaty pracy z ciałem. Współorganizator międzynarodowej wymiany nauczycieli CI – ECITE 2013.

http://www.lomilominui.com.pl

DOROTA KAMECKA

Z wykształcenia jestem kulturoznawcą, od zawsze interesował mnie taniec i jego oddziaływanie na różne sfery człowieka, co prowadziło do ciągłych poszukiwań w tej materii. Od wielu lat praktykuję różne dziedziny tańca i pracy z ciałem. Ukończyłam szereg certyfikowanych kursów z zakresu terapii tańcem: kurs instruktorski u D. Kapperta, B. Mareckiej-Zehetbauer, ruch autentyczny. Ciągle podnoszę swoje umiejętności taneczne uczestnicząc w warsztatach w Polsce i za granicą z: contact improvisation, tańca współczesnego, improwizacji, metody BMC, continuum movement, aikido. Wśród moich najważniejszych nauczycieli wymieniłabym: Milana Kozanka, Zunę Kozankovą, Yaniva Mintzera, Iwonę Olszowską. Taniec i praca z ciałem są dla mnie źródłem nieustannej fascynacji i radości. Na co dzień pracuję z różnorodnymi grupami. Współtworzę wrocławskie środowisko CI, jestem adeptką i organizatorką „Academy of New Dance i Improvisation”. Organizuję i prowadzę liczne warsztaty z dziedziny świadomości ciała, contact improvisation, improwizacji.Moje zajęcia skierowane są do wszystkich, którzy LUBIĄ TAŃCZYĆ I WYRAŻAĆ SIĘ W RUCHU. To jest najważniejsze kryterium i POWÓD, żeby przyjść i wspólnie zatańczyć.

http://www.taniecruchimprowizacja.pl
JAKUB GONTARSKI

Współpracuje z Instytutem Grotowskiego w programie BodyConstitution. Zainicjował program działań Struna Ciała w której kierunkami pracy są ekspresja, obecność, dramaturgia, kreatywność u źródeł sztuk walk na ścieżce wojownika – perfomera. Podróżuje do Brazylii czerpiąc żywą inspirację, dokumentując i biorąc czynny udział w rytuałach Candomble i Egungun. Współtworzył spektakle Animan-I am that, Dom Wariatów i wiele innych. Improwizuje ruchowo na scenie z muzyką na żywo. Jest absolwentem Wrocławskiej Szkoły „Kaskaderów Filmowych 13”. Jest współorganizatorem Wrocławskiego Festiwalu CYRKULACJE i projektu Planet Kids www.cyrkulacje.wroclaw.pl  Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „Momentum”. Kilkanaście lat praktykował sztuki walki: japońskie judo i brazylijską capoeirę (w Brazylii i wielu krajach Europy). Uczył się u wybitnych nauczycieli ruchu w Polsce i na Świecie. Inspiruje się brazylijskim Jiu-jitsu i boksem, sportem, motoryką i mechaniką ciała. Współpracował z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego prowadząc liczne warsztaty, choreografie i spektakle z młodzieżą międzynarodową. Prowadzi warsztaty z dziećmi i młodzieżą ze środowisk wykluczonych we Wrocławiu m.in. w ramach projektu „Myśl w Ruchu” Instytutu Muzyki i Tańca. Prowadził zajęcia ruchowe w przedszkolu „Ente” (Centrum Współpracy Europejskiej). Gra na instrumentach afrobrazylijskich. Autor tomiku wierszy „ Śmierć i Odrodzenie”.

BAŚKA GWÓŹDŹ

Tancerka, choreografka. Absolwentka Studium Wokalno-Baletowego przy Teatrze Muzycznym w Gliwicach oraz kulturoznawstwa w specjalności Zarządzanie w kulturze (Dolnośląska Szkoła Wyższa). Studiowała również w PWST w Krakowie na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. Stypendystka Alternatywnej Akademii Tańca oraz rezydentka SOLO Projekt w 2013 roku w Art Stations Foundation w Poznaniu. Była stażystką Teatru ZAR w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu, a także słuchaczka Uniwersytetu Otwartego przy Instytucie im. Jerzego Grotowskiego w latach 2010-2012. W przeszłości związana zawodowo ze Sceną Tańca w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu. Współpracowała z Art Color Ballet w Krakowie oraz Zabytkową Kopalnią Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu w ramach projektu „Teatr na poziomie”. Od kilku lat współpracuje z reżyserami teatralnymi zajmując się reżyseria ruchu, a w sezonie 2013/2014 stworzyła dwa autorskie spektakle solowe. Ponadto jest współorganizatorka Festiwalu CYRKULACJE we Wrocławiu (2010-2015) oraz byłą asystentka producenta Deltebre Dansa Festival w Hiszpanii w 2012.
Więcej na: baskagwozdz.blogspot.com

http://baskagwozdz.blogspot.com/

WSPÓŁORGANIZACJA

OLGA GAWLIK

Tancerka, performerka, animatorka kultury. Studiowała taniec i ruch w Adama Dance School w Izraelu, Vestjyllands Hojskole w Danii i Studium Animatorów Kultury we Wrocławiu. Swoją wiedzę i doświadczenie stale pogłębia uczestnicząc w warsztatach m.in. z tańca współczesnego, kontakt improwizacji, choreografii i kompozycji, improwizacji i performance, świadomości ciała, metody BMC, sztuk walki capoeiry. Występowała w choreografiach tańca współczesnego na festiwalach w Czechach, Izraelu i w Polsce. Przedstawiała swój solowy projekt taneczny w Izraelu. Brała udział i współtworzyła projekty performatywne w przestrzeni urbanistycznej m.in. w Warszawie, Wilnie, Wrocławiu. Obecnie zaangażowana w projekt Body Constitution w Instytucie im. Jerzego  Grotowskiego we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia taneczno-ruchowe z dorosłymi, dziećmi i z osobami niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo. Koordynatorka i organizatorka projektów artystycznych, warsztatów, jamów tanecznych. Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych MOMENTUM. Współorganizator Festiwalu Żywe Kultury Ruchu CYRKULACJE. Członek polskiej grupy nauczycieli kontakt improwizacji organizującej międzynarodową wymianę nauczycieli ECITE 2013.