„Opowieści ciała” to próba poznawczej eksploracji tematu, który interesował od zawsze wszystkich badaczy tańca, zarówno profesjonalistów (w praktyce artystycznej czy choreograficznej), jak i miłośników ruchu, którzy stawiają własne pytania o jego naturę – jak nasze ciało przemawia? Opowieści ciała docierają do nas różnymi kanałami. Poprzez pamięć i zapisane w niej historie prywatne i zbiorowe. Poprzez doświadczenia zbierane każdego dnia, bliskie i codzienne. Akty twórcze, kreacje artystyczne i sztukę. Wnętrze i zewnętrze. Emocje, zmysły, wspomnienia. Świadome i nieświadome. Poprzez to, co zapisane w wyglądzie, estetyce, ekspresji ruchu i tym jak się komunikujemy. W tym, co ukryte, ledwie dostrzegalne, dotykające rzeczy ważnych i osobistych. Poprzez trening, determinację, naturalną potrzebę ruchu. Poprzez to, co chCIAŁO by się opowiedzieć.

Z częścią tych opowieści przychodzimy na festiwal, niektóre rodzą się w trakcie, a jeszcze inne pojawią się na długo potem. Jednak na te kilka festiwalowych dni wszystkie opowieści CYRKULUJĄ po to, by ciała mogły opowiadać. Jak co roku zachęcamy więc wszystkich uczestników do wejścia we wspólną podróż, w czasie której na poszczególnych ŚCIEŻKACH będzie można rozbudzić zmysły i wrażenia, wytężyć uwagę, zwiększyć świadomość, otoczyć się opowieściami, ale i odkryć własne sposoby opowiadania ciałem. Każda z proponowanych ścieżek to inna droga, lecz ten sam wspólny cel.

Zapraszamy wszystkich ciałoopowiadaczy na Festiwal Cyrkulacje 2015!

„Zabierz ze sobą te tańce do pracowni i do supermarketu.
Weź je do autobusu, do ogrodu, do sypialni.
Weź je na spacer i weź je do łóżka.
Zaufaj sobie. Niech obrazy zabiorą Cię tak daleko i tak głęboko, jak tylko zdołasz dojść.
Zaufaj sobie, swojemu oddechowi, aby poczuć, że tam jest wszystko”
(„Terpsychora w tenisówkach…”, Deborah Hay, przywołała Sally Banes)

Skip to content