Opisy zajęć

Ścieżki twórcze

IMPROWIZACJA/Melodia pustej przestrzeni
Pedagog Tal Avni


Melodia pustych przestrzeni jest grą.

Nauczymy się bawić wycinkami czasu i przestrzeni – zmaterializują się dzięki nam.

Najpierw jednak musimy zajrzeć do swojego wnętrza i odświeżyć intuicję, ugruntować się i połączyć z naszym źródłem.

Następnie podążymy za dźwiękiem i rytmem pustych przestrzeni, tworząc ciekawą, intymną i przyjemną relację ze wszystkim, co nas otacza.

Gdy już zrozumiemy ruch, pójdziemy dalej i wprowadzimy dotyk, ciężar, unoszenie i latanie…

Przestrzeń porusza nami, a my poruszamy przestrzenią.

KONTACT IMPROWIZACJA/W objęciach
Pedagog: Ksenia Opria


Zawsze zaczynając najpierw od ciała i jego fizyczności, przejdziemy warstwa po warstwie, od skóry do powięzi, od powięzi do mięśni, poprzez mięśni do kości, poprzez kości do tańca, poprzez taniec do spotkania z innym człowiekiem. Aktywując pewne wzorce ruchu przeniesiemy je z solo w duety i tria.

Nie myślę o zajęciach jako o zbiorze ćwiczeń, zależy mi na tym, żeby znaleźć drogę do tańca.

W objęciach – nie oznacza niczego osobistego, możesz wyobrazić sobie uścisk, uścisk o dużych uszach, które są otwarte i gotowe słuchać, i kulę, która daje wsparcie na 360°, jak niekończące się rolowanie na olbrzymim niedźwiedziu, który niepostrzeżenie staje się bezkresy jak planeta i po prostu kołysze bez końca.

To staje się możliwe tylko wtedy, kiedy wszystko przestaje działać.

PARTNEROWANIE/Wspólna lewitacja
Pedagodzy: Marion Sparber i Alan Fuentes


Zaczynamy zajęcia od otwarcia naszych kanałów świadomości i połączenia z partnerem poprzez manipulację, dociekanie i testowanie jego/jej struktury i wagi. Szczególną uwagę na tym etapie poświęcamy sposobowi, w jaki całe ciało – a nie tylko nasze ramiona i dłonie – wykonuje zadanie. Element zabawy w pierwszej części zajęć pozwala nam połączyć się z instynktowną, pierwotną stroną oraz dostroić do naturalnego przepływu oddechu. Z pomocą ćwiczeń w różnych konstelacjach – zmiennych i za każdym razem dopasowujących się do nowego partnera i całego otoczenia – słuchamy, podążamy za ruchem i kierujemy nim, stanowiąc jeden spójny organizm poruszający się w przestrzeni. Przygotowujemy się do skoków i przejść, pchnięć i pociągnięć, uników i objęć, a także podtrzymywania siebie nawzajem.

Lubimy skupiać się na organicznym aspekcie Partneringu, opartym na zasadach akcji-reakcji, wywodzonych z Improwizacji w Kontakcie i sztuk walki. Chętnie również rozpatrujemy ruch z perspektywy głębszego połączenia, starając się unikać powierzchownych nawyków, które pozwalają jedynie odtwarzać znane kształty. Zamiast tego motywujemy każdą parę do poszukiwania wyjątkowego sposobu komunikacji z partnerem oraz indywidualnych rozwiązań i wariacji wokół przedmiotu spotkania.

Kolejnym kluczowym elementem naszych warsztatów jest nieustanna zmiana poziomu aktywności w obu rolach. Uczymy się dostrzegać, jak bardzo opór, siła i prowadzenie są istotne w osiąganiu wspólnego maksimum przy użyciu danych narzędzi. Z każdego warsztatu wychodzimy z solidną wiedzą na temat Partneringu.

PRACA Z GŁOSEM/Obecność głosu
Pedagog Shai Dayan


Stawanie się świadomym naszej prawdziwej natury jest naszym najwyższym celem. Już w starożytności dźwięk i głos używane były do tego właśnie celu. Obecnie ta wiedza nabywana jest na nowo.
Głos używany jest właściwie jako narzędzie do wyrażania samego siebie – własnego ja (selfexpression ).Nasuwa się od razu pytanie: co rozumiemy pod pojęciem „self / ja”? W rzeczywistości istnieje wiele poziomów jego rozumienia, zaczynając od „osobistego ja” aż po „ja uniwersalne”. Badanie osobistego „ja” prowadzi nas do zgłębiania wiedzy o naszej własnej osobowości. Eksplorowanie „ja” uniwersalnego może doprowadzić nas do wiedzy o Wszechświecie .Głos złożony jest głownie z dwóch elementów: oddechu i dźwięku. Oddech jest uniwersalny, jest właściwie życiem. Dźwięk jest unikalny, szczególny dla każdej jednostki z osobna. Głos natomiast jest wyjątkowym zjawiskiem, w jakim manifestuje się życie.

Praca warsztatowa obejmuje trzy wyodrębnione przez nauczyciela obszary.
Pierwszy obszar dotyczy technicznego wymiaru Głosu. W jego ramach poruszane badać jego cielesne i energetyczne aspekty. Podczas warsztatu poszukiwać będziemy odpowiedzi na pytanie, co oznacza przestrzeń zewnętrza i wewnętrzna? W jaki sposób wpływamy na otoczenie naszym głosem i jak głosy innych wpływają na nas? Czym jest totalne słuchanie? Jak nasze ciało absorbuje i przewodzi dźwięk? Jakie istnieją rodzaje słuchania?

Drugi obszar pracy dotyczyć będzie informacji, które przenoszone są przez nasz indywidualny głos. Jak głos zamienia się w śpiew, słowo, język? Z czego składa się dźwięk? Co jest jego nośnikiem? Jak dźwięk zamienia się w melodię? Gdzie zachodzi ta transformacja, jak ją wykorzystać i w jaki sposób możemy powstrzymać się przed ingerowaniem w ten naturalny przepływ?

Trzeci obszar pracy ma bardziej abstrakcyjny charakter. Będziemy kierować uwagę na nasz oddech, nasze ciała, obecność, której doświadczamy poprzez głos i która widoczna jest w naszych oczach, bez ingerencji, bez opinii i oceniania, będziemy doświadczać tego, co się dzieje, właśnie takim, jakim jest – prostym i czystym zostaną zagadnienia głębokiego związku pomiędzy oddechem a głosem, swobodnego przepływu rezonansu głosu przez różne części ciała oraz oddechu jako nośnika energii i dźwięku. Będziemy również wsłuchiwać się w odczucia, które głos pobudza w naszym ciele i umyśle.

ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA W OPARCIU O BMC/Oś ciała – Świadomość kręgosłupa
Pedagog Iwona Olszowska


BMC to sposób uczenia się z własnych doświadczeń, czytanie informacji zwrotnych z własnego ciała. To droga do otwarcia świadomości ciała i ucieleśnienia nowych możliwości, które odkryjemy. To również czas dla ciała na wzmocnienie wzorców ruchowych, znalezienie bez wysiłkowego organicznego ruchu.

Będziemy pracować metodą Body Mind Centering, czyli będzie to anatomia doświadczalna poprzez informacje, somatyzacje do ucieleśnienia.

Naszą obserwację sensoryczną przekierujemy głównie na kręgosłup od poziomu embrionalnego po jego etapy rozwojowe, funkcyjne i znaczenia w ciele.

Popatrzymy na kręgosłup uwzględniając:

somatyzacje struny grzbietowej

układ kostny kręgosłupa

więzadła kręgosłupa

wsparcie kręgosłupa przewodem pokarmowym oraz gruczołami dokrewnymi

płyn mózgowo-rdzeniowy, wypełnienie kanału kręgowego

kręgosłup i jego przedłużenie w artykulacje kończyn dolnych i górnych oraz głowy, klatki piersiowej i miednicy

kręgosłup jako źródło atencji, połączenie ze zmysłami

i skojarzone z kręgosłupem wzorce ruchowe.

STRUNA CIAŁA – Partnering Bojowy
Pedagodzy: Jakub Gontarski i Aga Rybak


Podczas warsztatów Martial Partnering skupimy się na intensywnym kontakcie fizycznym oraz jego charakterze bojowym. Będzie to pogłębiony proces zależności i relacji między takimi centrami ciała, jak: kręgosłup, obręcz biodrowa, obręcz barkowa, oddychanie oraz zmysły. Poszukujemy naturalnych zasad motoryki, kinetyki, statyki, dynamiki oraz balansu w stanach utraty równowagi. Będziemy poszerzać częstotliwość naszej uważności, czujności i obecności. To świadoma konfrontacja ze sobą, grupą, ograniczeniami, decyzyjnością, odpowiedzialnością, bezpieczeństwem oraz wzorcami naszej psychiki i ciała. Pracując na własnym ciężarze ciała, wzmacniamy jego strukturę. W pracy z partnerem i partnerami będziemy wykorzystywać: skoki, łapanie, podnoszenie, rolowanie, podcinanie, upadanie, klinczowanie, przyciąganie, pchanie, pociąganie. W świadomy sposób będziemy prowokować dialog cielesny, który ma za zadanie obudzić w nas instynktowność, inteligencję i spryt. Skupimy się na ukierunkowywaniu intencji, podejmowaniu decyzji, przekierowaniu sił (ich trajektorii) oraz potencjale, jaki tkwi w wykorzystaniu siły odśrodkowej. Przeszkody i trudności pomagają nam zrozumieć podstawowe funkcje i mechanizmy mózgu oraz ciała reaktywnego, a dobry stan psychofizyczny – lepiej komunikować się w zróżnicowanym społeczeństwie.

Warsztaty adresowane są do pasjonatów ruchu, którzy chcą odkrywać nowe narzędzia rozwoju psychofizycznego. Obowiązuje strój sportowy: długie spodnie i bluza z długimi rękawami. Każdy dzień rozpoczyna się od trzydziesto minutowej rozgrzewki. Warsztaty prowadzone są w językach polskim i angielskim.

Więcej informacji:

facebook.com/thestringofthebody/

https://danceandeducation.com/listings/the-string-of-the-body/https://www.youtube.com/channel/UCOw0dPhtztwspdzqMsswxKw/videos

Otwarte lekcje

Clowning
Tal Avni

Gdzie jest mój klaun?
Klasa o śmianiu się i uśmiechaniu.
Nie musisz być zabawny, musisz być jedynie trochę odważny.
Klaun jest o byciu w sercu.
Będziemy grać w ciekawe gry i śmiać się razem.
„Jestem żywy, czy mogę być świadkiem? Zauważyć siebie w drugim człowieku odsunąć osąd i stać się wolny”


Floor work
Alan Fuentes

Espacio Continuo odnosi się do idei, wedle której żyjemy w nieustannie zmieniającym się świecie, czego – jako tancerze – powinniśmy być świadomi, by utrzymać swoją percepcję w stanie otwartej gotowości. Musimy być czujni i przygotowani na to, by zaakceptować zmianę, a następnie podążyć za nią.

W nauczaniu technik tańca współczesnego poświęcam szczególną uwagę pracy w parterze; wrażenia wyniesione z niej przekładają się później na wertykalną pozycję stojącą. Aktywność i siła fizyczna są dla mnie bardzo istotne, dlatego podczas warsztatów pozostaję czujny, otwarty i wrażliwy. Każdą sesję zaczynamy od rozgrzewki – nie tylko całego ciała, ale i jego mentalnej świadomości. Na początku skupiamy się na poszerzaniu zakresu ruchu we wszystkich artykulacjach ciała, od mniejszych do większych; łączymy to z rozwijaniem siły i elastyczności poprzez zabawę. Następnie pracujemy nad obserwacją oddechu, by nim pokierować, co w rezultacie przekłada się na ruch całego ciała. W ten sposób tworzymy ciągły przepływ, który nie ustaje przez cały czas trwania zajęć.

Improwizacja, partnerowanie, świadomość przestrzeni, uważność skierowana na własne ciało oraz na pozostałych uczestników – to kluczowe elementy dla każdego performera, dlatego też podczas warsztatów kładę szczególny nacisk na rozwijanie tych kompetencji. Ostatecznie przecież Espacio Continuo zostało stworzone specjalnie dla tancerzy, by pomóc im wykształcić narzędzia przydatne na ścieżce samowyrażania się.


Gaga Dance/People
Natalia Iwaniec

GAGA to język ruchu stworzony przez Ohada Naharina, dyrektora artystycznego Batsheva Dance Company, mający swoje źródło w wierze w uzdrawiającą, dynamiczną i ulegającą nieustannym przemianom moc ruchu. Jest nową drogą zdobywania wiedzy i samoświadomości poprzez ciało. Wyostrzając zmysły i pobudzając wyobraźnię dostarcza narzędzi pozwalających na odkrywanie ciała, wzmacnianie jego siły, wytrzymałości, elastyczności i zwinności.


Taniec współczesny
Marion Sparber

Prowadzę treningi tańca współczesnego, z naciskiem na pracę w parterze. Każde zajęcia zaczynamy od otwarcia naszych kanałów świadomości. Rozgrzewka skupia się na przepływie przez całe ciało oraz zwiększaniu giętkości i siły. Poprzez zabawę ruchem łączymy się z naturalnym przepływem oddechu, a dzięki ćwiczeniom w różnych konstelacjach (grupowych, z partnerem i solo) przysłuchujemy się ciężkości swojego ciała, by następnie poprowadzić je w przestrzeni. Bardzo ważnym aspektem treningu jest zgłębianie kwestii pędu w ruchu. Skupiamy się też na integrowaniu zmian w dynamice i muzykalności w trakcie krótkich fraz ruchowych. Do najważniejszych inspiracji, z których korzystam na swoich zajęciach, należą podstawy techniki niskiego lotu autorstwa Davida Zambrano, jak również technika uwalniania w połączeniu z owocami moich własnych badań. Lubię, gdy razem z uczestnikami moich zajęć tworzymy zbiorowy umysł i ciało, dzięki czemu moc grupy rośnie, a indywidualne źródła kreatywności otrzymują solidny zastrzyk energii.


Głos

Shai Dayan

Stawanie się świadomym naszej prawdziwej natury jest naszym najwyższym celem. Już w starożytności dźwięk i głos używane były do tego właśnie celu. Obecnie ta wiedza nabywana jest na nowo.
Głos używany jest właściwie jako narzędzie do wyrażania samego siebie – własnego ja (selfexpression ).Nasuwa się od razu pytanie: co rozumiemy pod pojęciem „self / ja”? W rzeczywistości istnieje wiele poziomów jego rozumienia, zaczynając od „osobistego ja” aż po „ja uniwersalne”. Badanie osobistego „ja” prowadzi nas do zgłębiania wiedzy o naszej własnej osobowości. Eksplorowanie „ja” uniwersalnego może doprowadzić nas do wiedzy o Wszechświecie .Głos złożony jest głownie z dwóch elementów: oddechu i dźwięku. Oddech jest uniwersalny, jest właściwie życiem. Dźwięk jest unikalny, szczególny dla każdej jednostki z osobna. Głos natomiast jest wyjątkowym zjawiskiem, w jakim manifestuje się życie.


Contact Improvisation
Aga Rybak i Dorota Kamecka
Contact Improvisation stwarza warunki i możliwość bycia w przepływie, polega na uwolnieniu umysłu od rezultatu i praktykowaniu uważności w odniesieniu do siebie i partnera podczas kontaktu, jaki się wzajemnie stwarza. Wszystko powstaje w jednym momencie i w jednym momencie się rozpuszcza. Dochodzi do przepływu komunikatów, wymiany energii, z której powstaje nowa jakość i potencjał do kolejnego ruchu, następnej kreacji i kolejnego spotkania.
Chcąc doświadczyć przepływu będziemy pracować ze:
-świadomością ciała, ruchem organicznym i anatomią w ruchu, które wpływają na pogłębienie łączności ze sobą i z otoczeniem
-improwizacją pozwalającą spontanicznie wydobyć potencjał ruchowy, który uruchamia kreatywność.


Fall In Dance
Iwona Olszowska

W czasie warsztatu będziemy podążać szlakiem prekursorki i improwizatorki tańca współczesnego. Wolność tańca w scorach opartych o idee Izadory. Otwierających przestrzeń na kierunki i nurty tańca współczesnego.


Poranne rozruchy ANATOMIA ŚWIADOMOŚCI
Anna Haracz

ŚWIADOMOŚĆ. Interesuje mnie świadomość. Jeśli jestem świadoma to mam wybór. Zaczynam od ciała, bo ono jest zawsze ze mną.

NATURALNOŚĆ, na którą składają się z jednej strony delikatność i eteryczność ciała, a z drugiej jego siła i nieprzewidywalność. Pracuję nad tym, by ciało było na tyle sprawne aby spójniekomunikowało, słuchało, żyło długo i szczęśliwie.

TANIEC, to przede wszystkim wielopoziomowe narzędzie rozwoju, poznawania i eksplorowania siebie i świata. To także medium, za pomocą którego porozumiewam się ze światem na głębszym pozawerbalnym poziomie. To sposób na transformację tego co mnie spotyka i dotyka w piękno i istotne wartości. Chcę używać tańca, ruchu, głosu, kreowania by coraz bardziej stawać się całością,  świadomą siebie używającą tej świadomości w pełni.

CZŁOWIEK fascynuje mnie jako całość: intelektualna, fizyczna i duchowa. Interesuje mnie wielowymiarowość ludzkiego życia: ciało, oddech, umysł, duchowość. To wszystko w mojej pracy jest równoważne i rozwijane jest równocześnie i w miarę możliwości równomiernie.

WSZYSTKO. Krótko mówiąc, chcę wszystkiego i interesuje mnie wszystko. I być może z tego

„wszystkiego” wyłoni się kiedyś, coś co można nazwać stylem, tyle że samo tworzenie stylu mnie nie interesuje, bo to ogranicza.


Wieczorne relaksacje/BODY BALANCE
Barbara Gwóźdź

*** NOWOŚĆ***

Od dawna w naszym programie znajdują się poranne rozruchy, które przygotowują do pełnego dnia pracy, dostrzegliśmy jednak, że podczas intensywnych zajęć czasami brak miejsca na rozciągnięcie i relaksacje. Teraz będzie taka możliwość.

Zapraszamy na spokojne godzinne zajęcia, oparte w dużej mierze na jodze, z elementami pilatesu, ćwiczeń oddechowych i i qi gong, pozwolą odprężyć się głowie i rozciągnąć ciału.