Z radością informujemy, iż nadeszła kolejna odsłona projektu PLANET KIDS – Kreatywność 2016.

Między wrześniem a końcem grudnia 2016 zostaną przeprowadzone warsztaty praktyczne,w czasie których zastosowane zostaną różnorodne formy i metody pracy w obszarze tańca, tearapii, teatru, zabaw ruchowych, improwizacji, elementów nowego cyrku.

Głównym celem warsztatów jest:

– stworzenie uczestnikom sytuacji kreatywnej pracy nad rozwojem własnych umiejętności ruchowych i tanecznych (m.in. zwinności, płynności, koordynacji, precyzji, harmonii, siły), poszerzaniem zakresu ruchu i świadomości ciała, budowaniem pewności siebie i poprawieniem samooceny, a także istotnymi z punktu widzenia integracji społecznej umiejętnościami pracy w grupie. Zaproponowane przez prowadzących narzędzia pracy, mają na celu obudzenie wśród uczestników potencjału twórczego poprzez odwrócenie ról dorosłego-prowadzącego i dziecka-uczestnika.

– Integracja osób dorosłych zaangażowanych w projekt, wypracowanie wspólnych celów i warunków współpracy, zapoznanie opiekunów z metodami pracy, omówienie potrzeb, szans i zagrożeń w pracy z wybraną grupą w celu zwiększenia efektywności planowanych działań.

– Przeprowadzenie zajęć teoretycznych dla młodzieży, wprowadzające do tematyki zajęć – przybliżenie form pracy z ciałem

– Zapoznanie się młodzieży z reperturem spektakli tańca, teatru fizycznego lub pokrewnych teatralnych form wykorzystujących techniki, jakie uczestnicy poznawać będą podczas projektu.

– Poprowadzenie warsztatu przez młodzież biorącą udział w projekcie dla młodzieży spoza projektu