1. ŚCIEŻKI TWÓRCZE

Fizyka w tańcu. Technika Tańca Współczesnego.
Prowadzenie: Dawid Lorenc

Tematem warsztatu jest przedstawienie ruchu z punktu widzenia nauki zwłaszcza w obrębie fizyki i anatomii. Celem jest przekazanie praktycznych umiejętności kontroli ciała i sił nań działających w czasie tańca. Zajęcia oparte są na ćwiczeniach ruchowych, zadaniach improwizacyjnych i ułożonych frazach tanecznych. Główny nacisk położony jest na poszerzenie świadomości rzeczywistości fizycznej podczas tańca oraz komunikacji ciała z umysłem w inicjacji, trwaniu i obserwacji ruchu.

Zagadnienia warsztatu:

1. Podstawy anatomii i motoryki ciała i relacji.
2. Bezpieczeństwo podczas ruchu.
3. Użycie wyobraźni i zadań mentalnych jako narzędzie improwizacji, w celu lepszej świadomości relacji ciało-umysł.
4. Motoryka ciała w ujęciu ewolucji układu ruchu człowieka.
5. Koncentracja na kontakcie ciała z podłożem i ich wzajemnej relacji/tańca.
6. Drogi przekazywania ciężaru i sił działających w ciele i na ciało.
7. Pojęcie transportu ciała i jego poszczególnych części.
8. Analiza pędów poszczególnych części ciała.
9. Wydajność energetyczna podczas zmian kierunku wektora pędu i pozycji ciała.
10. Orientacja ciała względem siebie samego i przestrzeni/układu odniesienia.
11. Izolacja kanału wzroku od kanału czucia.
12. Zagadnienia energii potencjalnej i kinetycznej w ruchu ciała.
13. Równowaga jako ciągły proces gry ciężarów i sił w ciele z ich osią i w jej relacji z punktem podporu.
14. Umiejętność podmiotowej pracy z ciałem, oddzielenie świadomej myśli od ciała w tańcu, zewnętrzny sposób obserwacji.
15. Różne poziomy użycia siły w tańcu i ich następstwa.

Ścieżka skierowana dla osób zaawansowanych w technice tańca współczesnego.

 

Improwizacja
Prowadzenie: Jacek Owczarek

W improwizacji proces tworzenia zbiega się w czasie z jego wykonaniem. Improwizacja jest aktem niepowtarzalnym i spontanicznym, jest pracą z tym co manifestuje się w danym momencie w postaci sygnałów wizualnych, dźwiękowych, kinestetycznych, relacyjnych. Zajęcia są połączeniem moich doświadczeń w pracy z tańcem, improwizacją oraz metodą pracy z procesem wg A. Mindella. Ich celem jest świadome wchodzenie w proces improwizacji, umiejętność pracy z kanałami zmysłowymi, obserwacja tego, co się wydarza w trakcie improwizacji i poszerzanie świadomości.

 

Kontakt Improwizacja “Istnieje świat przyczepiony do naszych pleców!”
Prowadzenie : Yaniv Mintzer

Kontakt improwizacja wydaje się być doskonałym narzędziem do badania najbardziej skutecznych sposobów poruszania się po tej ziemi. Poprzez pracę z intuicją i wyobraźnią chciałbym uformować „bezpośredni związek” z naszą najbardziej podstawową zdolnością do uczenia się ruchu i odkrywania nowej wiedzy w naszych ciałach.
Chciałbym zadać pytanie „W jaki sposób się uczymy” poprzez badanie ruchu.

Podczas ścieżki będziemy:
• Wykonywać pracę manualną „hands-on” z partnerem – aby rozszerzyć nasze zmysły i umiejętności „czytania” i „dostarczania” ruchu. Jest to intymna i subtelna praca, do której pomocne jest podejście z zaufaniem, cierpliwością i otwartym sercem. Będziemy się uczyć przez wspólne doświadczanie.

• Tworzyć solo – prowadzić ruch przy pomocy wyobraźni i obrazów – aby dotrzeć do naszego „wymarzonego świata”, gdzie czeka nas nieskończony potencjał! Praca solowa może odbywać się bez/lub w kontakcie z partnerem. Do tego rodzaju pracy nie jest potrzebne żadne wcześniejsze doświadczenie z kontakt improwizacją.

• Tańczyć w otwartych i zamkniętych strukturach ruchowych – aby zintegrować poznany materiał i dobrze się bawić!
Zajęcia są w wielkiej mierze inspirowane pracą Ilana Lev, która bazuje na „odświeżaniu” naszego spojrzenia na ruch i sposoby jego eksploracji.
Więcej informacji na temat metody Ilan Lev: http://www.ilanlev.org

 

Objęcia. Dialogi przez ciało i głos.
Prowadzenie: Nini Julia Bang, Przemysław Błaszczak

Poprzez pracę z ciałem i głosem skupimy się na rozpoznawaniu i przełamywaniu ograniczeń, lęków i nawyków w działaniu performera. Badanie głębszego związku między ciałem i głosem pozwoli nam dostrzec, jak oba te światy wzbogacają się wzajemnie, tworząc nowe kanały percepcji i komunikacji. Pragniemy zgłębić intrygującą nas kwestię intencji. Intencji ruchu. Intencji w pieśni. W jaki sposób dokonujemy kluczowego kroku – od realizacji ćwiczenia do bycia działającym i żywym performerem? Jak od wykonywania pieśni przechodzimy do snucia opowieści naszym głosem? Jak stajemy się aktywnymi performerami z żywą wyobraźnią i pełną obecnością? Celem warsztatu jest obudzenie procesu twórczego i pogłębienie relacji między ciałem i głosem poprzez ruch, rytm, oddech i pieśń.

Ciało
Będziemy pracować z dynamicznym ruchem, treningiem indywidualnym, a także elementami treningu partnerskiego, akrobatycznego oraz technikami pracy z ciałem i oddechem wywodzącymi się z japońskich sztuk walki – shintaido oraz aikido.

Głos
Będziemy pracować nad korsykańskimi i gruzińskimi pieśniami wielogłosowymi, dążąc do osiągnięcia otwartego i naturalnego współbrzmienia. Sięgniemy po elementy skandynawskich i gruzińskich wzorców rytmicznych, otwierając się na głębsze muzyczne intuicje. Na ich podstawie będziemy improwizować w ramach struktury pieśni i szukać naszego własnego głosu.

 

Świadomość ciała z elementami BMC
Prowadzenie: Iwona Olszowska

BMC® “centering” jest procesem szukania równowagi, a nie celem. Ten proces jest oparty na dialogu, a dialog z kolei – na bezpośrednim doświadczaniu. Ważnym aspektem w Body Mind Centering® jest odkrywanie relacji między najmniejszymi i największymi ruchami ciała – harmonizowanie ruchu wewnątrzkomórkowego z ruchem całego ciała w przestrzeni. Ten proces składa się z rozpoznawania, nazywania, różnicowania i integrowania różnych tkanek w ciele, odkrywania różnych jakości i elementów, które składają się na ruch, oraz tego, jak te wszystkie elementy rozwijały się w trakcie procesu rozwojowego i jaką rolę aktualnie odgrywają w wyrażaniu się umysłu.

 

2. OTWARTE LEKCJE

 

GAGA
Prowadzenie: Natalia Iwaniec

GaGa to język ruchowy Ohada Naharina, dyrektora artystycznego i choreografa Batsheva Dance Company w Tel Avivie. Jest to technika pomocna dla tancerzy, jak i dla wszystkich, którzy lubią się ruszać. GaGa to świadoma praca ciała poprzez instynktowne poruszanie całą jego strukturą.
Dzięki tej metodzie ciało uzyskuje większą giętkość i elastyczność.

Zajęcia polegają na całkowitej improwizacji w której wykorzystuje się pracę z wyobraźnią.
Uświadamiając sobie naszą fizyczną słabość, nasze limity, stykając się z wysiłkiem, zmęczeniem, możemy odnaleźć przyjemność w poruszaniu się swobodnie. GaGa zmienia nasze taneczne nawyki, poszukujemy nowych rozwiązań i poszerzamy nasz ruchowy słownik.

Podczas warsztatu skupimy się na indywidualnej pracy ruchowej, opartej na metodzie GaGa. Będziemy improwizować, bawić się ruchem, zaskakiwać nasze ciała i korzystać z wiedzy z którą przyjdziemy na warsztat. W czasie tych warsztatów będziemy pracować nad szeroko pojętą improwizacją opartą na języku ruchowym GaGa.

 

Ruch inspirowany metodą Ilan Lev
Prowadzenie: Yaniv Mintzer

To zajęcia ruchowe inspirowane pracą Ilana Lev, które są okazją do znalezienia relaksu PRZEZ twoje ciało – obserwacje i odczucia tego jak twoje ciało się porusza. Zajęcia mają na celu odrzucić wszelkie nawyki ruchowe i stanowić formę zaproszenia ciała do realnej i świadomej pracy bez wysiłku i ambicji, zrozumieć, że w każdym nawet najdrobniejszym ruchu kryje się wiedza i potencjał, a ciało uczy się na każdym kroku i bez przerwy.

 

TANIEC WSPÓŁCZESNY
Prowadzenie: Dawid Lorenc

Zajęcia z techniki tańca współczesnego, oparte przede wszystkim na ćwiczeniach i układach ruchowych, mających na celu poprzez różnorodność intencji, form, jakości i motoryk, poszerzać świadomość ciała i ukazywać uczestnikom odmienne sposoby pracy z ciałem podczas tańca. Znaczna część informacji podczas lekcji dotyczyć będzie wydajności, bezpieczeństwa oraz obserwacji własnego ciała w tańcu.

 

PARTNERING
Prowadzenie: Jacek Owczarek

Zajęcia oparte o partnerowanie w tańcu czyli jak świadomie pracować z ciężarem ciała.

 

3. CYRKULACJE – PLANET KIDS

 

Taniec kreatywny dla dzieci – warsztaty szkoleniowe dla pedagogów
15-17 marca 2013, Wrocław
Prowadzenie: Beata Marecka-Zehetbauer

Kurs skierowany jest do pedagogów, opiekunów, terapeutów i animatorów pragnących poszerzyć swój warsztat rozwojowej pracy z dziećmi. Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie nowych narzędzi pracy.

Kurs jest kontynuacją zainicjowanego podczas zeszłorocznego festiwalu cyklu warsztatów poświęconych edukacji dzieci i młodzieży.
Osoby zgłaszające swój udział w warsztatach proszone są o zaznaczenie czy brały już udział w pierwszej festiwalowej edycji programu.
Uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia nabytych umiejętności podczas zajęć ruchowych
z dziećmi w ramach IV Festiwalu CYRKULACJE „Żywe Kultury Ruchu”.

Czym jest „Kreatywny Taniec”?
Taniec kreatywny wykorzystuje połączenie muzyki i ruchu we wspieraniu rozwoju osobowości dzieci.
Poprzez uczestniczenie w dialogu muzyki i ruchu pobudzona zostaje fantazja i kreatywność dzieci, następuje rozwój indywidualnej zdolności przeżywania i ekspresji. Dzieci mają możliwość poznania i wzbogacenia własnego potencjału ruchu, wzmacniania zdolności koordynacji i poczucia rytmu, co w konsekwencji prowadzi do pogłębienia świadomości ciała (m.in. odkrycie możliwości własnego ciała, ale i jego ograniczeń). Istotnym aspektem tanecznego doświadczenia jest także rozwój umiejętności współpracy z partnerem i grupą oraz poszerzenie zdolności niewerbalnej komunikacji. Poprzez taniec i muzykę dzieci uczestniczą w świecie estetycznych wartości, rozwijając i kształcąc indywidualną estetyczną wrażliwość.

Program warsztatów uwzględnia pracę z dziećmi w różnym wieku (od przedszkolaków do dzieci w wieku szkolnym) i w zależności od przedziału wiekowego dzieci przedstawia różne warianty ćwiczeń. Zawiera przykłady zajęć z podstawowymi parametrami ruchu, pracę z obrazami, ćwiczenia rytmiczno-muzyczne, eksperymentowanie z różnorodnymi materiałami i instrumentami. Inspiruje i zachęca do tworzenia krótkich tanecznych przedstawień. W oparciu o praktykę uczy jak tworzyć strukturę zajęć, stwarza platformę dialogu i wymiany doświadczeń.

 

TANIEC – RUCH – ROZWÓJ
„Taneczne zawirowania”
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 8-12 lat
prowadzenie: Marta Grabowska

Zajęcia są prowadzone według autorskiego programu. Podczas warsztatów dzieci pracują m.in. nad rozwojem swoich umiejętności ruchowych i tanecznych (m.in. zwinności, płynności, koordynacji, precyzji, harmonii, siły). Praca nad tymi umiejętnościami poszerza ich zakres ruchu, świadomość ciała, buduję pewność i grację. Bardzo ważnym elementem zajęć jest improwizacja, która wspiera rozwój wysokiej samooceny dziecka, jego zaciekawienie światem i odwagę. Poprzez łączenie improwizacji i nowych umiejętności ruchowych i tanecznych dzieci pracują nad odkrywaniem własnej kreatywności i wyobraźni. Tworząc wspólnie przedstawienie ruchowo – taneczne występują w roli małych twórców tego co piękne i ponadczasowe – sztuki. Niezaprzeczalnym aspektem rozwoju dziecka podczas zajęć jest praca w grupie, ucząca współpracy, solidarności i dająca dużo radości z bycia z innymi dziećmi, zabawy, relaksu. Obcują z ciekawą i piękna muzyką, która dzięki swojej różnorodności poszerza ich horyzonty oraz kształtuje wrażliwość muzyczną.

Marta Grabowska – pedagog, certyfikowany Choreoterapeuta – terapeuta tańcem przy Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu. Instruktor metody „Improwizacja Ruchu i Symbolika Ciała”. Nauczyciel contact improvisation. Od lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi m.in. zajęcia plastyki ruchu dla dzieci, warsztaty taneczne dla rodziców i dzieci, warsztaty tańca współczesnego dla młodzieży, warsztaty choreoterapii – terapii tańcem dla dzieci i młodzieży.

 

Zajęcia cyrkowe w oparciu o pedagogikę zabawy

prowadzenie: Huber Żórawski

Zabawa jest jedną z najbardziej naturalnych aktywności w realizowaniu potrzeb ruchowych, poznawczych, emocjonalnych i społecznych człowieka. W definicji zabawy zawarte są naturalność, spontaniczna aktywność, dobrowolność i pozytywne emocje. Cyrk z kolei jest jedna z metod pedagogiki zabawy. Przestrzeń cyrku pozwala na swobodę, improwizacje,rozluznienie. Wzbogaca możliwości intelektualne,emocjonalne i fizyczne. Przyczynia się tym samym do poprawy koncentracji i koordynacji ruchu a nabyte umiejętności podnoszą poziom samozadowolenia, samorealizacji i pewności siebie co ma nie wątpliwie wpływ na wyniki w procesie terapii, nauki, pracy.

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z:
– technikami parterowymi; żonglerka, diabolo, chusta, wstęgi, talerze
– technikami na wysokości; szczudła, rolla-bola, slack-line
– podstawy ekwilibrystyki
– clownady
– zabawy integrujące i aktywizujące całą grupę
– pokazy instruktorów i uczestników

Chciałbym, żeby działania w ramach zajęć ze sztuki cyrkowej odnosiły się do przede wszystkim do wspólnej dobrej zabawy.

 

Pokaz tańca Break Dance 🙂
Grupa taneczna z Towarzystwa Kultury Czynnej (Wrocław) pod opieką instruktorów tańca Michała Ondycza i Bartka Urbanowicza (Funky Masons Crew).

W skład grupy wchodzą dzieci w wieku od 6 do 14 roku życia, dziewczęta jak i chłopcy.
Większość dzieci pochodzi z dzielnicy Wrocław Nadodrze.
Zapraszamy na pokaz.

W projekcie wezmą udział dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „OAZA” przy ul.Worcella 18 we Wrocławiu, dzieci z Centrum Socjalnego CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Słowiańskiej 17 we Wrocławiu oraz dzieci naszych uczestników 🙂
Projekt zakończony krótkim pokazem pracy dzieci 🙂

Odbędzie się również pokaz pracy warsztatowej jednej z wrocławskich grup BreakDance! 🙂 Grupa taneczna z Towarzystwa Kultury Czynnej po pod opieką instruktorów tańca Michała Ondycza i Bartka Urbanowicza(Funky Masons Crew).

W skład grupy wchodzą dzieci w wieku od 6 do 14 roku życia, dziewczęta jak i chłopcy.

Większość dzieci pochodzi z dzielnicy Wrocław Nadodrze.
Zapraszamy na pokaz. Po pokazie spontaniczna niespodzianka po dyrekcją instruktorów:-)!